Katalog - Stalex

Dziękujemy za zaufanie i wybór naszej firmy.

Zastrzegamy sobie, że satysfakcję i długoletnie użytkowanie zapewnia prawidłowy montaż, właściwa obsługa oraz konserwacja produktu.

Gwarancja na produkty firmy FUPH STALEX Czaplinek lub na produkty, których firma jest dystrybutorem, obowiązuje na terenie całej Polski.

Odpowiedzialność z tytułu gwarancji dotyczy wyłącznie wad powstałych z przyczyn tkwiących w produkcie.

Podstawą wnoszenia roszczeń z tytułu gwarancji jest dowód zakupu. W przypadku bram i automatyki podstawą do roszczenia gwarancyjnego jest również poświadczenie o wykonanych przeglądach technicznych zgodnie z harmonogramem.

Zgłoszenie reklamacyjne przyjmuje punkt, w którym produkt został zakupiony.

Zgłoszenie reklamacyjne powinno zostać złożone niezwłocznie (nie później niż 14 dni) po stwierdzeniu wady lub usterki nią wywołanej.

Na wszystkie nasze wyroby udzielamy 2-letniej gwarancji producenta poza szczególnymi przypadkami. W przypadku produktów zabezpieczonych antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe gwarancję wydłużamy do okresu 5 lat od daty zakupu.

Na dystrybuowane przez nas produkty marki WIŚNIOWSKI obowiązuje 2 letnia gwarancja producenta. Z ochrony gwarancyjnej wyłączone są elementy, które podlegają naturalnemu zużyciu eksploatacyjnemu z uwagi na swoją funkcję lub właściwości materiału (np. bezpieczniki, baterie, uszczelki, uszczelnienia szczotkowe, wieszaki bram roletowych, żarówki, akumulatory itp.).

Na dystrybuowane przez nas produkty automatyki NICE obowiązuje 1 rok gwarancji. Gwarancję można wydłużać o kolejne 12 miesięcy przez wykonanie przeglądu technicznego w momencie kończenia się gwarancji, jednakże maksymalny czas gwarancji to 3 lata od daty zakupu.

W okresie gwarancyjnym usuwane są wszelkie udokumentowane wady produktu spowodowane stwierdzonymi wadami materiałowymi lub błędami w produkcji. Producent zobowiązuje się do naprawy wadliwego produktu lub wymiany produktu na nowy – o sposobie decyduje Producent. Producent zobowiązuje się do wykonania naprawy w terminie do 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Okres naprawy Produktu może ulec wydłużeniu w przypadku szczególnych warunków naprawy.